Google+ Дневник на родолюбеца: Цветанов пак настъпи своята собствена мотика

вторник, април 16, 2013

Цветанов пак настъпи своята собствена мотикаГотова за настъпване мотика
„Умният настъпва чуждите мотики, а глупакът своите собствени…” – перифраза на известна поговорка. Ръководство как да настъпваш софтуерни мотики тук… 

Не им върви вече на партия ГЕРБ. В петък Бойко яко настъпи мотиката на Античния  театър в Стария град на Пловдив, като обвини пенсионерите, че изяли фискалния резерв. Така го светна сапът по главата, че чак да го съжали човек.  Знаех си аз, че на такава дата (12.4.2013 г.- петък) обяснението тук не се открива официална кампания. След удара по главата, вождът се скри от медиите и отиде да лекува главоболието с мокри компреси.
След това и Цветан настъпи мотиката, не за първи път разбира се, но този път много здраво. Иначе Цецко умното редовно настъпва мотики. Най-първата, която се сещам беше на 5 юли 2010 г. в НДК на празника на МВР, когато покани приятеля си Веско Маринов да изпее „Нашата полиция ни пази”. Убийствен беше и балетът зад него – балетистчета с меки китки, облечени в полицейски униформи.
После Цецко физкултурника настъпи още доста мотики:

  • Не обясни откъде са му парите за шестте апартамента, а излезе, че три години четиричленното му семейство е живяло в София с по 333 лева месечно общо за четиримата… (Пенсионерите, които "изядоха фискалния резерв" да вземат пример) За благодарност директорът на НАП, който му прави проверката и каза, че няма нарушения, Цветанов го направи кандидат-депутат.
  • Като подслушваше Ваньо Танов и началника си Бойко и изложи България в света...
  • Като незаконно чете СРС-та в Народното събрание…
  • Като арестуваше показно хора, които после съдът пускаше на свобода поради липса на престъпление…
  • Като организира фалшифицирането на местните и президентски избори през 2011 г…
  • Като превърна МВР в политическа полиция от типа на НКВД…
  • Като стана шеф на предизборния щаб на ГЕРБ, докато беше министър на вътрешните работи.
  • Като назначи Иван Тотев за кмет на Пловдив с фалшифицирани избори…
  • Като постави в съдебната власт приятелката си Владимира Янева, другия си приятел Георги Колев, още една приятелка Ася Петрова, която  в момента наблюдава честността на изборите, да не забравяме и приятеля си Сотир Цацаров… и много други знайни и незнайни герои...

Списъкът е безкраен… Добре, че имаше здрава тиква да понесе толкова много сапове по челото… 
То май на другия му викаха тиквата, но нейсе и двамата са ми еднакви с голите си кратуни.

Но последната мотика вече май му разби главата на Цецко милиционерчето. Даже и неговият приятел Сотир Цацаров няма как да го спаси при цялото си желание. Той пък и Цацаров горкия – да станеш главен прокурор по време на протести срещу правителството е като да си купиш фабрика на 9-ти септември! Както и да се върти и огъва няма как да избегне да повдигне обвинения и да потърси наказателна отговорност на Цецко вътрешното. Дето каза, че той като министър бил политическо лице и не се занимавал с техниката.
Да де, ама има закон за МВР, правилник за прилагането му, закон за СРС и те трябва да се спазват и там няма измъкване. Примерно в ЗМВР се казва в „Чл. 20. Министърът на вътрешните работи е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност, обществения ред и защитата при бедствия.
Освен това и Цецко има още една мотика в „Чл. 21. Министърът на вътрешните работи:
1. провежда държавната политика за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност, обществения ред и защитата при бедствия;
4. създава и закрива звена извън тези, създадени със закона и правилника за неговото прилагане;(включително във въпросната дирекция СДОТО)
11. отговаря за правното осигуряване на дейността на министерството, като издава правилници, наредби и инструкции;
11а. издава заповеди във връзка с изпълнението на своите правомощия;
12. утвърждава Етичен кодекс за поведение на държавните служители в МВР;

И за да няма измъкване законът вменява на министъра още едно право и задължение в „Чл. 37а. Специализираната дирекция "Оперативни технически операции" се ръководи от директор, който се назначава от министъра на вътрешните работи.” - тоест той пряко назначава, уволнява и следователно контролира работата на директора на СДОТО. Нещо по-интересно има и в правилника за прилагане на ЗМВР:
„Чл. 18. (1) В специализирана дирекция "Оперативни технически операции" може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността й. (това се прави от министъра разбира се.)
(2) В специализирана дирекция "Оперативни технически операции" се създават териториални звена, които се ръководят от директора на дирекцията и не се включват в структурата на областните дирекции на МВР. (тоест министърът създава безконтролни звена в райони където си поиска, подчинени пряко на СДОТО и съответния директор на Областната дирекция на МВР, няма идея за това, което те правят.) Поредната мотика за Цветанов е заложена в  „Чл. 29. Организацията и управлението на основните структури по чл. 9 ЗМВР и на техните звена се създава и осъществява на принципа на централизма.”
Така трудно ще обяснява, че той бил политическо лице, а долните звена са безконтролни. Защото и законът за СРС казва в  „Чл. 34а. (1) Контрол върху прилагането и използването на специалните разузнавателни средства се осъществява от:
1. министъра на вътрешните работи, когато специалните разузнавателни средства се прилагат и използват от структурите на Министерството на вътрешните работи;”
Б.Б. "Ко напрай бе?" - Ц.Ц. "К,ъв съм идиот!"

Най-хубавото в цялата работа е, че мотиките в тези закони си ги заложи самият Цветанов, защото нормативните промени в законите и правилниците са направени от него самия по време на управлението на ГЕРБ. Както се казва: "каквото сам си направиш и Господ не може да ти го направи!”

В момента Цецко го пази имунитета даден му от Избирателния кодекс като кандидат – депутат и няма парламент, който да му го отнеме. Но бедният Цацаров, след 12 май 2013 г. ще трябва да поиска от новия парламент имунитета на Цветанов, за да може да го привлече под отговорност.
Ако не го направи, мотиките настъпени от Цветанов, ще трябва той да ги настъпва. А това много боли…

И все пак за любопитните, които искат да знаят какво точно прави СДОТО, (извън незаконните подслушвания с които почти изцяло е запълнено времето им), публикуваме правомощията им, за да задоволим нездравото любопитство към мотиките на Цветанов:

извадка от правилника за прилагане на закона за МВР:
„Чл. 140. (1) Специализираната дирекция "Оперативни технически операции" е национална специализирана дирекция за извършване на негласна оперативно-техническа дейност за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред.
(2) За изпълнение на задачата по ал. 1 органите на специализираната дирекция "Оперативни технически операции" извършват дейности по:
1. осигуряване, разработване и прилагане на специални разузнавателни средства;
2. наблюдение, проникване, фотографиране, видеозаписване, звукозаписване, филмиране, белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със събирането на данни за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред;
3. проследяване на лица и обекти;
4. контрол на предаването на данни и получаването на информация чрез кабелни средства за комуникация;
5. оперативно проучване на лица и обекти;
6. извършване на оперативно-техническа проверка на пощенска и друга кореспонденция за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред и за контрол на други лица, които извършват такава проверка;
7. изготвяне на веществени доказателствени средства при поискване по ред, определен със закон, и предоставянето им на органа, направил искането;
8. разработване и използване на технически средства и способи за предотвратяване на терористични действия;
9. разработване и прилагане на специфични физико-химични методи и средства и извършване на взривно-техническо изследване и оценка на експлозиви или на елементи на взривни устройства;
10. използване на специфични методи и специални разузнавателни средства за охрана на живота, здравето и имуществото на граждани;
11. осигуряване на достъп до технически средства и съоръжения на държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
12. издаване на задължителни разпореждания за оказване на съдействие от държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
13. получаване на информация от другите структури на МВР, държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
14. предоставяне на информация на другите структури на МВР, държавните органи и организации при условия и по ред, определени с наредба на министъра на вътрешните работи;
15. изграждане и използване на информационен фонд, който е част от информационната система на МВР;
16. привличане на граждани за доброволно сътрудничество;
17. участие в съвместни мероприятия с компетентните държавни органи за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления;
18. участие в обучението на служители на разузнавателни и контраразузнавателни служби.
(3) При осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 11 органите на специализираната дирекция "Оперативни технически операции" може да блокират с технически средства осъществяването на електронни съобщения.”

Няма спор, много хубави правомощия. Но в ръцете на шайката на Цветанов – Борисов - опасни.
Цветанов няма полезен ход, или трябва да признае, че е престъпник и да лежи на топло, или трябва да признае, че е некадърник, който не е знаел какво правят подчинените му. Но от два стола обикновено се пада на земята и може да стане и трето - един некадърен престъпник да лежи в затвора... 
А изборите сега са му най-малкия проблем...
Борисов и Цветанов гледат в светлото бъдеще
А светлото им бъдеще ще бъде такова:
Офисът на ГЕРБ след изборите


и още по темата за подслушванията:

"Има телефон - има проблем"
и
"Биволъ" "За да не Ви подслушват с мобилна техника..."

Александър Долев
мотиковед