Google+ Дневник на родолюбеца: Не е само Мартина Балева

четвъртък, април 26, 2007

Не е само Мартина Балева

Не е само Мартина Балева, има и други еничари. Ето ги:

Програма на конференцията

/17 май 2007 година Национален етнографски институт с музей при БАН, София/

9:00 – 9:10 Рачко Попов (Директор на Националния етнографски институт при БАН, София) Откриване и увод

9:10 – 9:40 Моника Флаке (Германски исторически музей, Берлин) Митовете на нациите и ислямът

9:50 – 10:20 Мартина Балева (Изкуствовед, Берлин/София) Батак и ролята на образите при конструкцията на националната памет

10:30 – 11:00 Почивка

11:00 – 11:20 Евгения Иванова (Нов български университет, София) Баташкото клане като травматична идентификация

11:30 – 11:50 Александър Везенков (Историк, София) Локалните измерения на въстанието от април 1876 година 12:00 – 13:30 Обедна почивка

13:30 – 13:50 Улф Брунбауер (Институт за Източна Европа на Свободния Университет, Берлин) Планинатакато митично място на националните освободителни борби

14.00 – 14:20 Румен Даскалов (Нов български университет, София/Централноевропейски Университет, Будапеща) Възраждането като национален мит

14:30 – 15:00 Почивка

15:00 – 15:20 Евгения Троева (Национален етнографски институт при БАН, София) Памети за Батак Спомените на помаците за въстанието от април 1876 година

15:30 – 15:50 Ива Филипова (Национален етнографски институт при БАН, София) Памет, власт и съпротива Една помашка общност в Северна България

16:00 – 16:20 Еля Цанева (Национален етнографски институт при БАН, София) Историческото време и метаморфозите на баташката светиня храма Св. НеделяОт черква през паметник и музей до музеен комплекс 16:30 – 17:00 Заключителна дискусия

Ръководител на проекта: Улф Брунбауер

Концепция и организация: Мартина Балева

18:00 Официално откриване на изложбата „Батак като място на паметта“ в Националния етнографски институт с музей при БАН, София. По случай изложбата се публикува каталог.