Google+ Дневник на родолюбеца: Да обърнем внимание на евроизборите

четвъртък, април 19, 2007

Да обърнем внимание на евроизборите

Сериозните политолози, които в България са малко, след избори сядат и правят изчисления на резултатите на отделните партии на база на едни специфични съотношения - членска маса/спечелени гласове на изборите/изхарчени пари. Това са така наречените коефициенти на организационна ефективност и коефициент на финансова ефективност. Така се изчислява от друга страна и стойността на един депутат. При местни избори има специфики, защото са на регионален принцип, но горе-долу е същото.
Както забелязвате, това е уравнение с две неизвестни. Ако едната цифра - на подадените гласове по партии е известна от резултатите - обявени от ЦИК, то другите две на партийните членове и изхарчените средства в кампанията са по-строго охранявани от държавните военни тайни.
Сега обаче ще улесним политолозите (казах политолозите, нямам предвид комсомолските активисти и партийни политпропагандатори като Евгений Дайнов, Андрей Райчев, Огнян Минчев, Андрей Бунджулов и т.н.) като им подадем точните цифри в началото на уравнението. След изборите за евродепутати ще им подадем и цифрите в края на уравнението. И ако и тогава не решат задачата, ще им пишем заслужено двойка за срока.
Диктувам условието:
"Изчислете коефициента на организационна ефективност на следните партии ДСБ, НДСВ, ССД, СДС, ДПС, БСП и "Атака" ако се знае, че те имат следната организирана и отчетена членска маса към 1 април 2007 г. както следва:
ДСБ - 1 759 души
ССД - 612 души
НДСВ - 2 938 души
СДС - 4 871 души
ОБНЦБ - 3 563 души
"Атака" - 4 287
БСП - 37 292 души
ДПС - 24 568
Резултатите от изборите вземете от бюлетина на ЦИК."
Внимание в условието на задачата има уловка. Някои партии не участват в изборите!