Google+ Дневник на родолюбеца: Смърт на БТК ADSL!

четвъртък, април 19, 2007

Смърт на БТК ADSL!

В подкрепа на гражданската съпротива срещу цензурата публикувам един материал на колегата Х, който има зае достойната гражданска позиция да се откаже от услугите на БТК, слугински обслужила Главната Дирекция за Борба с Обикновения Потребител (ГДБОП).
Ето текста на Жалбата, той е разрешил да се препечатва, размножава и използва както цялата, така и части от нея.

до БТК
гр.София код 1606
бул. " Тотлебен " 8
Елена Георгиева
финансов директор

Жалба

Уважаеми Дами и Господа .

Въпреки учтивото ви писмо , в което ми заявявате че моето мнение е ВАЖНО за вас, аз забелязвам че това изобщо не е вярно . До този момент нито на публичния ви сайт нито лично сте ме уведомили , че едностранно и без моето съгласие сте ограничили достъпа ми до информацията в интернет. За мен това е абсолютно не допустимо и държа това да се отстрани незабавно. За да не съм голословен искам да изредя всички забелязани нередности по услугата, която ми предоставяте:
1. Влошено функциониране на програмата ,,Skype" - ограничено количество едновременни връзки и филтриране на портовете за връзките точка - точка .
2. Невъзможно използване на външни посреднически сървъри ,, Proxy ,, - поради филтриране на на портовете 3821: 8080: 1080: и други портове за подобен род свързаност.
3. Постоянно подслушване и проверка за уязвимости от страна на вашите служебни машини, което аз смятам за грубо нарушение на личният ми живот.
4. И не на последно място съм длъжен да кажа че, отдавна съм пълнолетен и Упражнявания от вашата компания Родителски контрол е меко казано недопустим. Искам да спрете веднага ограниченията върху изтеглянето на информация посредством технологията точка - точка, както и да отстраните проблема със свързаноста към Руското интернет пространство, което от нова година насам е недостъпно на половина.
След горе изложените забележки съм длъжен да ви уведомя че ако в срок от 3 дни след получаването на това писмо не отстраните изброените неизправности ще се принудя да прекратя договора си със вас по смисъла на точка 9.5 под точка 9.6.3 от точка 9.6 ,,прекратяване на услугата преди изтичане на договора".
Ако забележките не се отстранят то за мен са налице всички условия за прекратяване на договора по под точка 9.6.3 която гласи:

,,В резултат на или актове на компетентни държавни органи, които водят до ограничаване на правомощията или ФУНКЦИИТЕ на която и да било от страните, от всяка от страните с писмено уведомление."

Настоящото писмо ЖАЛБА да се смята като писменно уведомление по
смисъла на точка 9.6 под точка 9.6.3.

с уважение ...................

дата .......................
_________________
Не на цензурата , да на свободното общуване в интернет