Google+ Дневник на родолюбеца: Доган ага дава последни указания на Първаноглу ефенди

вторник, октомври 24, 2006

Доган ага дава последни указания на Първаноглу ефенди


Доган инструктира своя поставленик Първаноглу ефенди как да спечели на балотажа. След избирането му формулата за управление няма да бъде 8:5:3, а ще се промени на 6:6:4 съответно за БСП, ДПС и НДСВ. ДПС ще получи Министерството на образованието и отбраната. А Гоце още един мезонет, този път в Доган Сарай на Боянско шосе. Ето и разговора:

-Хош гелдин Доган ага!

-Хош булдук Първаноглу ефенди. Тешекюр!

-Отур Доган ага. Кайве?

-Тешекюр ефендим.

-Ханъм бе ей, бир кайве е апорт орден “Стара планина”.

-Тешекюр аркадаш, саул.

Пищната сервитьорка поднася кафето на агата. Той я ощипва по задника, млясва с уста и одобрително казва:

- Машалла, чок гюзел ханъм.

Първанов се прави, че не вижда.

-Насълсън бе аркадаш?

-Ии бе, сен насъл?

-Бен бурда сен корк му? Балотаж гялди?

- Евет ефенди, яваш-яваш.

-Сен тюрк мусун?

-Бен тюрк му, сен гяур!

-Евет ага.

- Сен анана амджик вар му?

- Вар бе ага амджик, вар.

-Отур сикиим бак Истанбул ефенди.

-Евет ага, евет.

-Ем сикиджем, ем пара баджем!

-Евет аркадаш. Доган ага вер бир мезонет.

-Кючук мезонет ефендим?

-Вай-вай, буюк мезонет ага!

-Мезонет истеме бенден, бус гиби соаръм сенден.